Kontakt

Predsedníctvo

  • PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., predsedníčka
  • Mgr. Zuzana Hitková, podpredsedníčka
  • Mgr. Katarína Šurdová, podpredsedníčka
  • Mgr. Zoltán Mátyus, podpredseda
  • Mgr. et Mgr. Petra Čurdová, pokladníčka

Disciplinárna komisia

  • MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
  • Mgr. Katarína Lanščáková
  • Mgr. Adriana Kružliaková

Revízna komisia

  • Mgr. Katarína Vlašičová Čičáková
  • Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Adresár