Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Výcviky

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Dlhodobé vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii (EA a LT) ako samostatnej psychoterapeutickej metóde je od roku 1996 priebežne akreditované v Českej republike. Úspešným absolventom výcvikových skupín, ktorí sú občanmi SR, bol po splnení požiadaviek stanovených zákonmi SR v minulosti MZ SR uznaný doklad o vzdelaní (Certifikát) vydaný SLEA v Českej republike, ako platný pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) Psychoterapia aj na území Slovenskej republiky.

SLEA Slovensko od roku 2015 spolupracuje so SLEA v Českej republike na organizácii psychoterapeutického vzdelávania, príprave nových lektorov a zabezpečení potrebných požiadaviek, aby sme sa v budúcnosti mohli uchádzať o získanie akreditácie na vzdelávanie v CPČ Psychoterapia aj na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o výcviku v EA a LT nájdete aj na stránke www.slea.cz, alebo nás prosím kontaktujte na vycvik@slea.sk.

Termíny výcvikových stretnutí