Výcviky

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Dlhodobé vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR pre CPČ psychoterapia v zdravotníckom povolaní lekár, psychológ, logopéd, liečebný pedagóg a ošetrovateľ (Mgr. v študijnom odbore ošetrovateľstvo).

Pre podrobnejšie informácie o výcviku v EA a LT nás prosím kontaktujte na vycvik@slea.sk.