O nás

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA Slovensko, o. z.)

Občianske združenie SLEA Slovensko vzniklo v roku 2012 s cieľom priblížiť slovenskej odbornej verejnosti existenciálnu analýzu a logoterapiu ako samostatný psychoterapeutický smer. SLEA Slovensko vychádza z diela zakladateľa logoterapie a existenciálnej analýzy, rakúskeho neurológa a psychiatra Viktora Emila Frankla (1905-1997) a jeho priameho žiaka, Alfrieda Längleho (1951).

Cieľom občianskeho združenia je vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii, predovšetkým organizovaním odborných konferencií, podporou publikačnej činnosti a perspektívne aj organizovaním psychoterapeutických výcvikov akreditovaných podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

SLEA Slovensko nadväzuje na poňatie existenciálnej analýzy a logoterapie českej Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), ktorá zase nadväzuje na poňatie EA a LT rakúskej Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (GLE).

SLEA v Českej republike od roku 1996 usporadúva odborné podujatia a organizuje akreditované psychoterapeutické výcviky v existenciálnej analýze. Rakúska GLE vychádza z teórie motivácie a antropológie V. E. Frankla a z diela jeho žiaka, A. Längleho. Franklovu teóriu v GLE obohatili o životopisnú a emocionálnu oblasť, a o oblasť vnímania samého seba. Súčasné vnímanie EA a LT sa nesústreďuje už len na tematiku zmyslu, ale aj na podmienky umožňujúce naplnený život (viď teória základných osobných motivácií A. Längleho). V tejto podobe bola existenciálna analýza uznaná rakúskym spolkovým ministerstvom zdravotníctva a Českou psychoterapeutickou spoločnosťou (ČLS JEP) ako samostatná psychoterapeutická metóda, spĺňajúca kritériá Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) pre výkon psychoterapie ako samostatnej liečebnej metódy.

SLEA Slovensko je členom FETE (Federation for Existential Therapy in Europe) a partnerskou organizáciou GLE International (Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse).


GLE, spolupráca s Viktorom Franklom a transformácia EA na svojbytnú metódu

Dokumenty


Ochrana osobných údajov