Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

O nás

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA Slovensko, o. z.)

Občianske združenie SLEA Slovensko vzniklo v roku 2012 s cieľom priblížiť slovenskej odbornej verejnosti existenciálnu analýzu a logoterapiu ako samostatný psychoterapeutický smer. SLEA Slovensko vychádza z diela zakladateľa logoterapie a existenciálnej analýzy, rakúskeho neurológa a psychiatra Viktora Emila Frankla (1905-1997) a jeho priameho žiaka, Alfrieda Längleho (1951).

Cieľom občianskeho združenia je vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii, predovšetkým organizovaním odborných konferencií, podporou publikačnej činnosti a perspektívne aj organizovaním psychoterapeutických výcvikov akreditovaných podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

SLEA Slovensko nadväzuje na poňatie existenciálnej analýzy a logoterapie českej Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), ktorá zase nadväzuje na poňatie EA a LT rakúskej Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (GLE).

SLEA v Českej republike od roku 1996 usporadúva odborné podujatia a organizuje akreditované psychoterapeutické výcviky v existenciálnej analýze. Rakúska GLE vychádza z teórie motivácie a antropológie V. E. Frankla a z diela jeho žiaka, A. Längleho. Franklovu teóriu v GLE obohatili o životopisnú a emocionálnu oblasť, a o oblasť vnímania samého seba. Súčasné vnímanie EA a LT sa nesústreďuje už len na tematiku zmyslu, ale aj na podmienky umožňujúce naplnený život (viď teória základných osobných motivácií A. Längleho). V tejto podobe bola existenciálna analýza uznaná rakúskym spolkovým ministerstvom zdravotníctva a Českou psychoterapeutickou spoločnosťou (ČLS JEP) ako samostatná psychoterapeutická metóda, spĺňajúca kritériá Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) pre výkon psychoterapie ako samostatnej liečebnej metódy.


GLE, spolupráca s Viktorom Franklom a transformácia EA na svojbytnú metódu

Dokumenty


Ochrana osobných údajov