PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.

Klinická psychologička, psychoterapeutka

www.zuzanaondrusova.eu
info@zuzanaondrusova.eu
+421 902 516 876

Zameranie

  • poradenstvo pre dospelých
  • poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja
  • poradenstvo v oblasti zvládania náročných životných situácií
  • poradenstvo pri liečbe onkologických a iných ochorení
  • terapeutická práca s traumou