Mgr. Eva Falisová

Psychologička, psychoterapeutka vo výcviku

www.zmysluplnyzivot.sk
Trnava

Zameranie

Individuálna práca s dospelými klientami