Mgr. Zuzana Hitková

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka

www.zuzanahitkova.sk
info@zuzanahitkova.sk
0903 586 696
Klincová 37/B, zvonček 214, 1. poschodie, Bratislava

Zameranie

  • individuálna psychoterapia pre dospelých
  • párová terapia
  • poradenstvo pre rozvoj osobnosti
  • individuálna sebaskúsenosť v rámci psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze
  • terapeutická práca s traumou