Mgr. Zoltán Mátyus

Psychoterapeut

zoltanmatyus.sk
matzolin@gmail.com
0911 421 058
Ul. Svornosti 42, 82106 Bratislava

Zameranie

  • individuálna psychoterapia pre dospelých
  • párová terapia
  • poradenstvo pre rozvoj osobnosti
  • individuálna sebaskúsenosť v rámci psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze
  • terapeutická práca s traumou