Aktuality

VII. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

S radosťou Vás pozývame na ďalší ročník spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý sa bude konať 18.5.2024 v Bratislave na tému „Hlad ako fenomén v psychoterapii. Keď duša nemá dosť.“

5. európsky kongres existenciálnych terapií

V dňoch 24. 5. - 25. 5. 2024 sa bude konať 5. európsky kongres existenciálnych terapií s názvom "Budovanie mostov" v Istanbule - meste, kde mosty prepájajú kontinenty, kde sa stretáva more s pevninou, história so súčasnosťou a budúcnosťou. Konferencia má ambíciu priniesť zjednotenie a dialóg v čase celosvetového napätia. Registrácia na konferenciu je už spustená, program bude oznámený v nasledujúcich týždňoch. Časť programu bude možné absolvovať aj online.

Viac informácií na stránke kongresu.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Archív podujatí

Archív predošlých podujatí