Aktuality

Posolstvo bolesti

V dňoch 3. - 4. 2. 2024 sa v Bratislave uskutoční seminár "Posolstvo bolesti. Druhá časť seminára Telo ako reč duše".

VII. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Srdečne Vás pozývame na VII. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorého témou bude Hlad ako fenomén v psychoterapii. Konferencia sa uskutoční 18.5.2024 na Paneurópskej vysokoškolskej škole, Tomášikova 20, Bratislava. Viac info už čoskoro, tešíme sa na Vašu účasť.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Archív podujatí

Archív predošlých podujatí