Termíny stretnutí výcvikovej skupiny č. 4

5.10. – 6.10.2023
7.12. – 9.12.2023

1.2. – 3.2.2024
14.3. – 16.3.2024
25.4. – 27.4.2024
13.6. – 15.6.2024