VII. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

S radosťou Vás pozývame na ďalší ročník spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý sa bude konať 18.5.2024 v Bratislave na tému „Hlad ako fenomén v psychoterapii. Keď duša nemá dosť.“

Miesto konania:

Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava

Účastnícky poplatok:

  • 50 € – členovia SLEA, členovia SPS a SKP, študenti dennej formy štúdia, rodičia na MD, poplatok pripísaný do 31. 3. 2024 na účet SLEA Slovensko SK29 7500 0000 0040 1802 1406

  • 55 € – poplatok pripísaný do 31. 3. 2024 na účet SLEA Slovensko

  • 60 € – členovia SLEA, členovia SPS a SKP, študenti dennej formy štúdia, rodičia na MD, poplatok pripísaný od 1. 4. 2024 na účet SLEA Slovensko

  • 65 € – poplatok pripísaný od 1. 4. 2024 na účet SLEA Slovensko

Kapacita konferencie je 120 miest. Občerstvenie počas prestávok je zahrnuté v účastníckom poplatku, obed si účastníci zabezpečujú sami. Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Program

Dopoludnia prednesú svoje príspevky prednášajúci zo Slovenska i Čiech. V popoludňajšom bloku sa účastníci konferencie zúčastnia na vybranom workshope.

Registrácia 8:20 – 8:50

Prednášky 9:00 – 12:00

Hlad po smyslu
PhDr. Dana Krausová

Hlad po slobode - existenciálne dopady uväznenia
Mgr. Barbora Mešková

Mocnejšia ako hlad - Mentálna Anorexia
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

Hlad po psychoterapii a jiné hlady
Mgr. Mila Suntychová

Hlad po viere
Mgr. Martina Lukčíková

Pauza na obed 12:00 – 14:00

Workshopy 14:00 – 15:30

Jak vést dialog s „hladem“?
Mgr. Jindra Frýbová

Kým príde hlad - možnosti psychoterapie pri poruchách príjmu potravy
PhDr. Martina Bačová a Mgr. Hana Šándorová

Látkové závislosti
Mgr. Vladislava Berežná

Cirkusové techniky v klinicko psychologické praxi
Mgr. Vojtěch Holický

Hlad po živote tvárou v tvár smrti
PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.

Organizátori konferencieV spolupráci s: