Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu. Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Workshopy sa venujú témam z rôznych oblastí, napr.:

Psychohygiena a rozvoj osobnosti

Existenciálna analýza a jej špecifické témy

Psychoterapia (s dôrazom na existenciálne-analytickú terapiu)


Lektori workshopov sú psychoterapeuti pracujúci metódou existenciálnej analýzy.

V prípade záujmu o konkrétnu tému sledujte našu webstránku pre zistenie termínu konania. S väčšími uzavretými skupinami záujemcov sa môžeme dohodnúť na konkrétnom termíne konania, príp. prispôsobiť obsah a dĺžku workshopu potrebám skupiny. 

V prípade záujmu sa nám prosím ozvite na info@slea.sk.