Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

3. svetový kongres existenciálnych terapií

V dňoch 3. 5. - 6. 5. 2023 sa v Aténach bude konať 3. svetový kongres existenciálnych terapií. Viac informácií na stránke kongresu.

VI. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

VI. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie na tému „Smysl pro humor v psychoterapii. Uzdravení, odlehčení a coping.“ sa bude konať 1. 4. 2023 v Emauzském opatství v Prahe. Viac info na stránke SLEA CZ.

Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti.

Dňa 23. 9. 2022 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti.

V rámci workshopu si priblížime obraz narcistickej a histriónskej osobnostnej dynamiky (príp. poruchy osobnosti) a pozrieme sa na príčiny ich vzniku. Pozornosť budeme venovať spoločným znakom oboch dynamík, aj ich vzájomným rozdielom z pohľadu existenciálnej analýzy. Budeme sa zaoberať aj konkrétnymi možnosťami terapie všeobecne a existenciálne-analytickej psychoterapie konkrétne.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu.

Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Archív akcií