Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

Medzinárodný kongres "Cesty k autenticite. Byť sebou v agilnej spoločnosti”

Rakúska Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Vás pozýva na medzinárodný kongres s názvom „Cesty k autenticite. Byť sebou v agilnej spoločnosti“, ktorý sa uskutoční v termíne 1. - 2. mája 2021 vo Viedni. Program nájdete na stránke GLE.

5. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie s témou: "Svet sa zmenil. A čo na to psychoterapia?"

Srdečne Vás pozývame na 5. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý sa bude konať 30. 4. 2022 v Bratislave. Viac informácií nájdete v letáku konferencie.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu.

Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Archív akcií