Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.

Dňa 14. 6. 2024 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.

V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia. Možnosti psychoterapie priblížime špecificky aj z pohľadu existenciálnej analýzy.

Workshop bude čiastočne zážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Miesto konania:

Pisztoryho palác - Štefánikova 25 Bratislava

Trvanie workshopu:

14. 6. 2024   10:30 – 17:00

(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Maximálny počet účastníkov workshopu je 34. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk.

Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 7. 6. 2024:  90 € 
    (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS a SKP, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 80 €)

  • zaplatený po 7. 6. 2024:  100 € 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko SK29 7500 0000 0040 1802 1406. Ako variabilný symbol prosím uveďte 022024, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa vracajú v prípade, ak sa seminár neuskutoční z dôvodov na strane SLEA Slovensko. V iných prípadoch alebo z iných dôvodov účastník nemá právo na vrátenie zaplateného poplatku.

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.