Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Dlhodobé vzdelávanie (výcvik) v existenciálnej analýze a logoterapii

Dlhodobé vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR pre CPČ psychoterapia v zdravotníckom povolaní lekár a psychológ. Vzdelávanie taktiež spĺňa kritériá Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP).

Na jeseň 2023 otvárame dve nové výcvikové skupiny - jednu povedie  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. so začiatkom v 09/2023 a druhú MUDr. Zuzana Matzová, PhD. so začiatkom v 11/2023. Vzdelávanie bude prebiehať v Bratislave alebo v blízkom okolí.

Existenciálna analýza je psychoterapeutická metóda, ktorej vlastnú metodiku je možné využiť u väčšiny psychických ťažkostí (napr. úzkosť, strach, depresie, závislosti, psychosomatické ochorenia a i.). Predmetom vzdelávania je nadobudnutie teoretických znalostí z existenciálnej analýzy a logoterapie, spolu s nácvikom praktických terapeutických zručností a techník potrebných pre samostatnú terapeutickú prácu.

Lektorky:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a certifikovaná psychoterapeutka

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
detská psychiatrička a certifikovaná psychoterapeutka

Koterapeutky:

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Hana Šándorová
psychologička a psychoterapeutka

Ďalšie informácie:

 
V prípade otázok a nejasností kontaktujte Mgr. Petru Čurdovú: vycvik@slea.sk