Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

Človek v dialógu. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka so svetom

V dňoch 11. – 12. 11. 2016 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Človek v dialógu. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka so svetom.

Všetci žijeme vo svete, do ktorého sme sa narodili. Prišli sme na tento svet bez toho, aby sme si sami vybrali, aký bude. Mnohé z toho, čo v tomto svete existuje, nemusí zodpovedať našim predstavám, potrebám a hodnotám, mnohé môže byť cudzie a ohrozujúce. Žiť v takomto svete naozaj, znamená prijať podmienky nášho sveta, jeho realitu a situácie, ktoré nám život dennodenne prináša. Počas workshopu sa budeme spoločne pozerať na to, aké podmienky náš dialóg so svetom podporujú - a aké okolnosti nám dialóg so svetom naopak sťažujú, príp. spôsobujú to, že z tohto dialógu vypadávame. Budeme sa tiež zaoberať tým, ako tento dialóg prežívame, či v ňom dokážeme zostať slobodnými, a kedy ho dokážeme vnímať ako zmysluplný. Workshop bude prevažne sebazážitkový, stručne predstavíme aj pohľad existenciálnej analýzy na človeka a na svet.

Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému

V dňoch 13. – 14. 1. 2017 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou? Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému.

Vzťah k sebe samému je základom, na ktorom budujeme ostatné medziľudské vzťahy, a jeho kvalita do veľkej miery ovplyvňuje aj naše vnímanie sveta. To, ako sami seba prežívame, ako sa k sebe správame, ako so sebou zaobchádzame, akým tónom so sebou hovoríme, a čo sami od seba očakávame – to všetko určuje kvalitu nášho vzťahu k sebe samým. Byť sám so sebou v bezpečí, tešiť sa zo svojho života, rozvíjať a oceňovať vlastnú individualitu – to sú existenciálne témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Workshop zážitkovou formou priblíži pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka k sebe samému a poskytne aj niektoré praktické návody do terapeutickej práce s klientmi, ktorí majú oslabený vzťah k vlastnej osobe.

Medzinárodný kongres na tému "V zovretí bolesti - porozumenie a liečba hraničnej poruchy osobnosti"

V dňoch 29.4. - 1.5.2017 sa vo Viedni uskutoční medzinárodný kongres rakúskej Spoločnosti pre existenciálnu analýzu a logoterapiu - GLE. Viac informácií na stránke GLE (obsah je po nemecky).

Archív akcií